Drupal

Drupal is een uitstekend content management systeem. Ontwerpwerk zet dit systeem vaak in voor websites, intranetten en online applicaties waar het beheer van de inhoud (content management) van belang is. Ontwerpwerk richt Drupal dan op maat in en ontwerpt de vormgeving op maat op basis van de gestelde communicatiedoelstellingen en huis- op campagnestijl. Drupal stelt communicatie-adviseurs en redacteurs in staat om volledige controle op de inhoud van een website te hebben zonder dat hiervoor kennis van HTML of welke techniek dan ook nodig is. Iedereen kan met Drupal teksten, beeldmateriaal, video, hyperlinks en menu-items maken, aanpassen en verwijderen.

Drupal is een gratis open source systeem. Het wordt onderhouden door meer dan 500.000 mensen, die in meer dan 200 landen wonen en meer dan 180 talen spreken. Deze international gemeenschap zet zich in om Drupal te verbeteren en aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de opkomst van social media en nieuwe apparaten zoals tablets en smartphones.

U bent hier

Zoekveld

Volg ons


Adres
Prinsestraat 37
2513 CA Den Haag

Contact
070 313 20 20
info@ontwerpwerk.nl