Deltalinqs

Corporate website voor Rotterdamse belangenbehartiger

Sinds de oprichting in 2001 is Deltalinqs sterk gegroeid en geprofessionaliseerd en behartigd inmiddels de belangen van ruim 700 bedrijven en organisaties in de Rotterdamse haven. Ontwerpwerk heeft de bestaande huisstijl aangescherpt en de website volledig herontworpen en gemoderniseerd.

In aanvulling op de in Drupal gerealiseerde responsive website is een app voor iPhones en Android smartphones vervaardigd. De app ontsluit het laatste nieuws en geeft Deltalinqs de gelegenheid om belangrijke nieuwsberichten direct naar de smartphones van de deelnemende leden te pushen. 

Achtergrond

De Rotterdamse haven verbindt de economie van Nederland met de wereldhandel. 180.000 mensen genereren bijna 3,5% van het Bruto Nationaal Product. De 700 bedrijven die zijn aangesloten bij Deltalinqs worden via de website en app geinformeerd over de actualiteit, de kenniscentra en de activiteiten, die worden georganiseerd.

www.deltalinqs.nl

Opdrachtgever 
Deltalinqs
Branche 
logistiek
Producten 
website, app

U bent hier