Easy reads voor het College van de Rechten van de mens

Voor het College voor de Rechten van de Mens, ontwierpen wij onlangs het rapport over de implementatie van het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een handicap. Voor dit rapport is onderzoek gedaan naar hoe het verdrag van de VN is doorgevoerd in Nederland.

Het rapport is op de Internationale dag van de beperking uitgebracht. Naast het volledige rapport, maakten wij ook een easy read versie van het rapport. Deze versies zijn bedoeld voor de 2,5 miljoen Nederlanders boven de leeftijd van 16 jaar, die de rapporten moeilijk kunnen lezen. Denk aan dyslectici, nieuwkomers, mensen met een lage opleiding die het lezen zijn verleerd en jongeren met een lees-/leerachterstand. De easy read versie is hier te bekijken. De easy read richtlijnen geven richting voor de structuur, de woordkeuze en de vormgeving.

 

03 dec 2018

U bent hier