Jaarverslag College voor de Rechten van de Mens

Voor het College voor de Rechten van de Mens, hebben wij het jaarverslag vormgegeven. Zowel de papieren versie als de online variant. Al vijf jaar mogen wij het verslag vormgeven, dit jaar hebben we ervoor gekozen om met diverse illustraties het verslag te verrijken. 

       

Over het jaarverslag

Het College voor de Rechten van de Mens waakt voor de mensenrechten in Nederland. Vanuit die rol brengt het College zijn jaarlijkse rapportage aan de regering uit. Over de afgelopen vijf jaar rapporteert het College tien trends op het gebied van mensenrechten in Nederland. Het College doet aanbevelingen aan de regering om mensenrechten te verbeteren. Lees het verslag hier

04 jul 2018

U bent hier