ontwerpwerk

Prinsestraat 37
2513 CA Den Haag

070 313 20 20

info@ontwerpwerk.nl

Jaarrapportage College voor de Rechten van de Mens

Voor het College voor de Rechten van de Mens maakten we ook dit jaar de jaarrapportage. In dit rapport wordt aandacht gevestigd op de gevolgen van de coronacrisis voor de bescherming van mensenrechten op de arbeidsmarkt. 

Altijd op de hoogte blijven?

Cover van de jaarrapportage

In de jaarrapportage wordt teruggeblikt op het jaar 2020. Zo wordt o.a. vastgesteld dat de coronacrisis de tweedeling op de arbeidsmarkt versterkt heeft. De volledige rapportage is terug te vinden op de website van het College.

Wij maakten een toegankelijke PDF en een gedrukte versie van het rapport. De rapportage is de eerste uiting in de nieuwe huisstijl van het College voor de Rechten van de Mens. Binnenkort meer over de nieuwe huisstijl op onze website.