ontwerpwerk

Prinsestraat 37
2513 CA Den Haag

070 313 20 20

info@ontwerpwerk.nl

Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie Gemeente Amsterdam

De klimaatverandering zorgt ervoor dat Nederland met extremer weer te maken heeft. Met de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptie wordt geagendeerd, geïnspireerd en worden handvatten geboden om aan de slag te gaan met de klimaatadapatie.

Altijd op de hoogte blijven?

Klimaatadaptatie Gemeente Amsterdam

Met klimaatadaptie bereidt Amsterdam zich voor op meer droogte, hitte wateroverlast door hevige regenbuien en kans op overstromingen. 

In het document dat we maakten in samenwerking met de gemeente Amsterdam staat actie en inspiratie centraal. Met concrete acties en tal van goede voorbeelden uit de stad hoopt de gemeente te inspireren want Amsterdam klimaat bestendig maken is een gezamenlijke inspanning. 

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Amsterdam.