ontwerpwerk

Prinsestraat 37
2513 CA Den Haag

070 313 20 20

info@ontwerpwerk.nl

Erasmus Medisch Centrum

Fusie aanleiding visuele identiteit

Vlaggen Erasmus MC

Twee organisaties worden één. Het Academisch Ziekenhuis Rotterdam, bestaande uit het Dijkzigt Ziekenhuis, Sophia Kinderziekenhuis en de Daniel den Hoedkliniek, fuseerde met de Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Het nieuwe Erasmus MC is het grootste universitair medisch centrum van Nederland. Onze visuele identiteit geeft een herkenbaar gezicht aan de organisatie. Onderscheidend van andere medische centra, nationaal en internationaal herkenbaar en met een balans tussen zorg en wetenschap.

Logo

Na een uitgebreid onderzoek bleek de handtekening van Desiderius Erasmus het beste herkenningssymbool voor de nieuwe organisatie. Wereldwijd wordt Erasmus geassocieerd met vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek, ook op medisch gebied. Bovendien wordt hiermee de band uitgedrukt met de Erasmus Universiteit, die de handtekening ook in zijn logo voert. De strakke donkerblauwe letters in het woordbeeld ‘Erasmus MC’ zorgen samen met de ondertitel ‘Universitair Medisch Centrum Rotterdam’ voor een professionele uitstraling. Het moderne woordbeeld vormt een onlosmakelijk geheel met de handtekening van humanist Erasmus.

Het Erasmus MC is één organisatie met één identiteit: alle onderdelen van het Erasmus MC presenteren zich met één naam, één logo, één huisstijl.

Huisstijl

De bouwstenen van de huisstijl bestaan naast het logo uit een herkenbaar blauw kleurenpalet, de huisstijlletters Thesis en Arial en een grafische vormentaal. We hebben de huisstijl gedifferentieert voor de drie communicatiedoelgroepen: Patiënten, Onderwijs en Onderzoek en de interne doelgroep van Medewerkers. Deze hebben elk hun eigen herkenbare stijl.

De huisstijlkleuren worden per doelgroep in verschillende combinaties en tinten gebruikt. In de uitingen voor patiëntenzorg overheerst de lichtblauwe kleur. Bij uitingen voor onderzoeks- en onderwijsdoelen, is de donkerblauw de kenmerkende kleur. Interne uitingen hebben een sobere uitstraling door ovewegend wit toe te passen. De verschillende kleurencombinaties brengen structuur in het uiterlijk van de diverse toepassingen en het bevordert tegelijkertijd de herkenbaarheid voor de doelgroep. Er is daarnaast visueel onderscheid in communicatiedoel tussen interne, promotionele en informatieve uitingen.

De grafische vormentaal bestaat uit een blokjespatroon en is een eenduidig en herkenbaar element in de huisstijl van Erasmus MC. Door deze op verschillende wijze toe te passen op huisstijldragers ontstaat er een dynamische stijl die tegelijkertijd zorgt voor verbinding.

De huisstijl is uitgewerkt in het hele palet aan communicatiemiddelen, waaronder publicaties, brochurelijn, formulieren en bewegwijzering. 

Communicatiematrix

De speciaal ontwikkelde communicatiematrix is een hulpmiddel voor interne en externe gebruikers van de huisstijl. De kerntaken patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs en organisatie hebben elk een onderscheidende visuele identiteit.

Communicatiematrix Erasmus MC

Werkwijze

Tijdens de ontwikkeling van de huisstijl gaven wij elke twee weken een tussentijdse presentatie aan de stuurgroep, waar wij deel van uitmaakten. Voor de uitwerking van de diverse middelen zoals bewegwijzering en formulieren, zijn door Erasmus MC aparte werkgroepen gemaakt. Voor de implementatie van de nieuwe huisstijl hebben wij huisstijlimplementatiebureau Facilion betrokken.

Achtergrond

Het Erasmus MC is het grootste universitair medisch centrum in Nederland. Een gezonde bevolking en excellente zorg door onderzoek en onderwijs. Daarvoor staat het Erasmus MC. Baanbrekend werken, grenzen verleggen en voorop lopen. In onderzoek, onderwijs en zorg. De organisatie bestaat uit ruim vijftig afdelingen. Er zijn drie kerntaken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs.