ontwerpwerk

Prinsestraat 37
2513 CA Den Haag

070 313 20 20

info@ontwerpwerk.nl

Internationale positionering gemeente Den Haag

De stijl van Den Haag versterkt identiteit

Gemeente Den Haag Stadshuis

Den Haag is de internationale stad van vrede en recht. Een moderne metropool met een omvangrijke geschiedenis en een rijk geschakeerde bevolking. Deze positionering zie je terug in de door ons ontwikkelde Stijl van Den Haag.

Klant
Gemeente Den Haag
Sector
Overheid

De visuele identiteit is zichtbaar op alle huisstijldragers: de website, correspondentiedrukwerk, formulieren en brochures en op ruimtelijke middelen als gevelbelettering, straatmeubilair, bedrijfskleding en voertuigen.

Vrede en recht

Den Haag staat wereldwijd bekend als 'internationale stad van vrede en recht'. In de stad zetelen onder andere het Internationaal Gerechtshof, het Joegoslavië-Tribunaal en het Internationaal Strafhof. Daarom heeft de gemeente besloten de, bij Koninklijk besluit toegekende, wapenspreuk 'Vrede en Recht', toe te voegen aan het logo. In de nieuwe corporate identity is de positionering van gemeente Den Haag als stad van vrede en recht het uitgangspunt.

beeldmerken den haag

Het logo

Het logo van de gemeente Den Haag is het belangrijkste symbool in de nieuwe positionering als stad van Vrede en Recht. Het logo bestaat uit een moderne stilering van het stadswapen, het woordbeeld 'Den Haag' en de nieuwe wapenspreuk 'Vrede en Recht'.

Het beeldmerk wordt gevormd door twee, uit facetten opgebouwde, leeuwen die een gekroond schild dragen. De ooievaar heeft een prominente plaats in het logo, het schild en de leeuwen worden gedragen door een groen lint met de wapenspreuk 'Vrede en Recht'. De diversiteit van de stad en haar inwoners komt terug in de facetvormen in het logo en de grafische beeldtaal.  De gebruikte lettertypen zijn van Haagse letterontwerpers: de Thesis van Luc(as) de Groot voor het woordmerk en de Cæcilia van Peter Matthias Noordzij voor de wapenspreuk. Geel en groen zijn de basiskleuren, als vertaling van goud en sinopel uit het stadswapen.

Eenduidig en flexibel

Een huisstijl die de komende 20 jaar gebruikt kan worden vraagt om een duurzaam vormsysteem met een stevige, eenduidige basis. Zowel in toepassing als beheer levert De stijl van Den Haag die eenduidigheid: er is één logo en er is één grafisch element. De stijl van Den Haag biedt echter ook ruimte om thema’s, boodschappen en afzenders een eigen gezicht te geven. De Haagse Facetten en het uitgebreide kleurenpalet maken deze flexibiliteit mogelijk.

Diversiteit

De diversiteit van de stad en haar inwoners komt terug in het brede kleurpalet, de facetvormen in het logo en in het huisstijlelement: de Haagse Facetten. De Haagse Facetten zijn een herkenbaar en onderscheidend onderdeel van De stijl van Den Haag. De wijken van Den Haag vormen de basis voor dit grafische element dat zichtbaar is op brochures, de website Denhaag.nl en alle andere communicatiemiddelen.

Ontwikkeling en invoering

De stijl van Den Haag is geïmplementeerd op alle huisstijldragers. We ontwikkelden richtlijnen voor alle verschillende typen communicatiemiddelen: off- en online, ruimtelijk, correspondentie en formulieren. Brieven en enveloppen zijn vervangen, website en intranet zijn aangepast, en ook gevelbelettering, voertuigen en bedrijfskleding is in De stijl van Den Haag. Ook is een eigen iconenstijl ontwikkeld en toegepast op alle relevante gemeentelijke thema's en diensten.

poster corona maatregelen
bord met corona regels bij speeltuin

Achtergrond

Met meer dan 500.000 inwoners, is Den Haag de derde stad van Nederland. In Den Haag zetelt de regering en bevindt zich het werkpaleis van de Koning. Daarnaast is het standplaats van vele nationale en internationale organisaties, waaronder het Internationaal Gerechtshof, en het Internationaal Strafhof.