ontwerpwerk

Prinsestraat 37
2513 CA Den Haag

070 313 20 20

info@ontwerpwerk.nl

Laagdrempelig communiceren met autoriteit

Heldere huisstijl voor de Huurcommissie

nieuwe huisstijl Huurcommissie

De Huurcommissie heeft haar werkwijze en positionering grondig aangepast. De organisatie vroeg ons de veranderingen door te vertalen in een bijpassende huisstijl en een aantal communicatiemiddelen. Als eerste nieuwe visitekaartje ging de website van de Huurcommissie online.  

De Huurcommissie is geschillenbeslechter voor huurders en verhuurders in de sociale huursector met vragen over zaken als servicekosten, huurprijs en onderhoud.  

De Huurcommissie verstrekt informatie en advies en wanneer arbitrage geen uitkomst biedt, doet ze voor partijen bindende uitspraken.  

Autoriteit enerzijds en laagdrempelig anderzijds 

Vanuit de vernieuwde positionering wil de Huurcommissie meer publieksgericht en laagdrempeliger en toegankelijk communiceren. Wij ontwikkelden een nieuwe huisstijl met een balans tussen de Huurcommissie enerzijds als 'dé autoriteit op het gebied van huurprijzenrecht en aanverwante vragen in de sociale huursector' en anderzijds als een 'toegankelijke en laagdrempelig' organisatie. 

Het logo brengt huurders en verhuurders samen 

De huisstijl sluit aan bij de kernwaarden onafhankelijk, laagdrempelig, transparant, en vriendelijk. Het vignet van het logo staat voor de huurders (het leven in de woningen) en verhuurders (dak, de woningbezitters). De naam Huurcommissie staat er stevig naast, als onpartijdige partij. We kozen een lettertype met vriendelijk karakter, dat een goed onderscheidend vermogen heeft op alle communicatiekanalen. 

Eenvoudige en heldere grafische taal  

De vormentaal is in lijn met de stijl van het beeldmerk. Het is een heldere grafische taal die de lay-out van communicatiemiddelen kracht bij zet. Door de heldere vormen en dynamisch toepassing is de stijl écht Huurcommissie. 

Het kleurenpalet sluit aan bij de kernwaarden van de Huurcommissie: onafhankelijk, laagdrempelig, transparant en vriendelijk. Het toegankelijke palet bevat zowel warme als koele kleuren. In de fotografie hebben ‘echte’ mensen - die op hun best worden gefotografeerd - een centrale rol. Tegelijkertijd is het type woning of de woonomgeving (sociale huurwoningen of huurwoningen in de vrije sector) altijd herkenbaar in beeld. De illustratiestijl is bij uitstek geschikt om abstracte of privacygevoelige onderwerpen over het voetlicht te brengen en toch een menselijk karakter aan de communicatie te geven.

De nieuwe huisstijlrichtlijnen hebben we vastgelegd in een brandguide. 

Van website en interactieve formulieren tot iconen  

In nauwe samenwerking met de Huurcommissie hebben we in de nieuwe stijl een reeks communicatiemiddelen ontworpen. Zo hebben we de nieuwe stijl toegepast op de website die in PRO is gebouwd. Daarnaast hebben we zo’n 25 interactieve formulieren gemaakt, een correspondentieset en rolbanieren. 

We ontwikkelden een uitgebreide set iconen om de website gebruiksvriendelijker te maken en informatie-overdracht te verbeteren. 

Online tool Gebrekencheck 

We hebben de ervaring van de doelgroepen verbeterd door helder ux-design van de online tool: de Gebrekencheck. Deze tool maakt het voor huurders en verhuurders gemakkelijker om het gebrekenboek te doorzoeken. Je navigeert door een huis naar verschillende kamers en gebreken in die ruimtes. Zo kun je uitzoeken of je mogelijk je verhuurder op een gebrek kunt aanspreken. We schreven hiervoor ook toegankelijke webteksten op B1-niveau die de boodschap direct duidelijk overbrengen.

Bekijk hier de Gebrekencheck.

Iedereen die de stijl ziet denkt meteen dit is voor huurders en verhuurders. We krijgen niets dan complimenten.
Albert Roele, communicatiestrateeg a.i. Huurcommissie