ontwerpwerk

Prinsestraat 37
2513 CA Den Haag

070 313 20 20

info@ontwerpwerk.nl

Rebranding met focus op inclusiviteit

College voor de Rechten van de Mens

Corporate design rebranding College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens belicht, beschermt en bevordert mensenrechten in Nederland. Als vaste designpartner van het College ontwikkelden wij een passende rebranding. Hierin zijn de kernwaarden vrijheid, onafhankelijkheid en toegankelijkheid stevig verankerd.

Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat iedereen vrij, zelfstandig en in waardigheid moet kunnen meedoen aan de samenleving. Om dit nog steviger in hun merkidentiteit en communicatie voor het voetlicht te brengen, vroeg het College ons om advies. Samen bouwden we een hernieuwde merkidentiteit en communicatiestijl, die toekomstbestendig is, crossmediale communicatie ondersteunt en aansluit bij alles waar deze organisatie voor staat. 

Van merkkompas tot brandguide

In het rebranding-traject namen we in merksessies samen met het College de bestaande positionering en merkarchitectuur onder de loep. De uitkomsten legden we vast in een merkkompas en een positioneringsstatement: “Voor iedereen duidelijk, en duidelijk voor iedereen.’ 

Vervolgens hebben we in een Design Audit de bestaande huisstijl en communicatiemiddelen getoetst aan dit nieuwe merkkompas. Wat behouden we en wat heeft aanscherping nodig? Onze designers creëerden een vernieuwd branddesign met doeltreffende en toegankelijke online communicatie als uitgangspunt. Deze rebranding legden we vast in een online brandguide zodat communicatie- en beleidsmedewerkers eenvoudig en efficiënt kunnen werken met de nieuwe stijl en een consistent merkbeeld zo goed mogelijk geborgd is. 

Vrij, onafhankelijk en verbonden verwerkt in vorm

Iedereen moet vrij, zelfstandig en in waardigheid kunnen meedoen en zichzelf kunnen zijn. Daarom belicht, beschermt en bevordert het College mensenrechten in Nederland. Dit vormt de identiteit en zie je ook terug in de huisstijl. Het logo heeft een vrije en onafhankelijke positie, maar is duidelijk verbonden met beeld van de Nederlandse samenleving. 

Het College is een toegankelijke autoriteit die mensen de ruimte geeft om zichzelf te ontwikkelen en kaders hanteert zodat iedereen zich vrij kan voelen in Nederland. Deze kaders en deze vrijheid vertalen zich in de grafische taal van de huisstijl. Beeld en tekst vlakken bewegen zich vrij vanuit het logo en creëren een visueel frame. Een merkidentiteit die de positie van het College bekrachtigt.

 

Logo

 

Inclusieve communicatie

Een belangrijk aspect van het branddesign is fotografie en illustratie. De nieuwe beeldrichtlijnen gaan uit van een realistische en inclusieve afspiegeling van de Nederlandse samenleving: divers in leeftijd, etniciteit, sekse, fysieke of mentale mogelijkheden en culturele achtergrond. Dat sluit aan bij waar het College voor de Rechten van de Mens voor staat. Geen modellen, maar echte mensen staan op de foto: krachtig en karakteristiek. In de visuele communicatierichtlijnen is daarnaast vastgelegd dat er niet óver mensen wordt gesproken, maar dat zij zoveel mogelijk zelf aan het woord en in beeld zijn. Dit zie je bijvoorbeeld terug in de jaarrapportage met interviews.

Toegankelijk voor iedereen

Het College heeft toegankelijkheid van informatie uiteraard op op één staan. De nieuwe corporate identiteit van het College voldoet daarom aan alle vereisten voor toegankelijkheid volgens WCAG 2.1 AA. Denk aan alle technische eisen en richtlijnen voor tekst, beeld en kleurgebruik. Het kleurpalet en de toepassing daarvan voldoet zelfs aan WCAG 2.1, niveau AAA.

Toegankelijk kleurenpalet in de huisstijl

Als onderdeel van de rebranding hebben we een aparte visuele communicatiestijl voor laaggeletterden ontwikkeld. Het gaat hierbij om richtlijnen voor begrijpelijke taal en vormgeving volgens richtlijnen van stichting Lezen en Schrijven. De vormgeving is getest bij ervaringsdeskundigen van de LFB (landelijke belangenorganisatie dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking). Meestal wordt overheidscommunicatie ingezet op taalniveau B1. Voor laaggeletterden is dit niveau te moeilijk. Daarom zijn de uitgangspunten voor communicatie voor laaggeletterden taalniveau 1F/A2. 

 

type

Sprekend beeld dat authentiek, krachtig en kleurrijk is, net als de mensen waar het om gaat.