ontwerpwerk

Prinsestraat 37
2513 CA Den Haag

070 313 20 20

info@ontwerpwerk.nl

Rebranding met oog voor mensen

Woningcorporatie Staedion

Bouwbord Haverkamp Staedion

Staedion heeft als woningcorporatie de ambitie om een eigen thuis bereikbaar te maken samen met hun bewoners. Wij ontwikkelden een revitalisering van de huisstijl passend bij hun missie.

Klant
Staedion
Sector
Zakelijke dienstverlening

Design-audit

Via een design-audit analyseerden we in welke mate de huisstijl nog aansloot bij de doelstellingen en strategie van Staedion. Missie en kernwaarden als ‘Doe het steeds beter’, ‘Maak af waaraan je begint’, ‘Wees betrokken bij elkaar, onze bewoners en omgeving’ en ‘Denk in oplossingen’ vormden de toets van de design audit. 

We stelden de knelpunten vast en deden aanbevelingen voor verbetering van de visuele identiteit. Het logo en de kenmerkende oranje kleur blijft onveranderd. Beide elementen zijn herkenbare ankers bij de rebranding van het merk. 

Op ons advies is de pay-off Samen thuis losgekoppeld zodat het logo online beter functioneert, met name op mobiel. Ook gaven we het advies om krachtiger en doelgerichter met hun doelgroep te communiceren. Via kernachtige boodschappen en een concreet handelingsperspectief weet iedereen wat er van ze verwacht wordt. Zo geeft Staedion beter invulling aan haar strategie om mensen te ondersteunen bij het bereiken van een eigen huis.

folder gasloos
sticker afval

Samen thuis

Na de design-audit ontwikkelden we de rebranding. Na drie gezamenlijke werksessies en verschillende schetsrondes ontwikkelden we de nieuwe stijl. Het resultaat; een moderne huisstijl met een uitgebreid kleurenpalet, beeldconcept en illustratiestijl. De visuele identiteit krijgt meer karakter en eigenheid dankzij een nieuw lettertype. Door naast het herkenbare oranje, extra kleuren aan het palet toe te voegen is de huisstijl frisser, breder inzetbaar en tegelijkertijd herkenbaar Staedion.

Heldere vormentaal

De deur uit het beeldmerk vormt het vertrekpunt voor de nieuwe vormentaal. Het is een herkenbaar grafisch element in alle uitingen. Met het visuele element wordt diepte in de stijl gecreëerd, aansluitend bij de doelstelling van Staedion: het bieden van ruimte, het openen van deuren en het bieden van perspectief. Tegelijkertijd straalt de stijl eenvoud uit, dat sluit aan bij de ambitie van Staedion om duidelijk en helder te communiceren. 

Fotografie

Ook de fotografie is herkenbaar Staedion, realistische situaties en personen waar mensen zichzelf en hun eigen woonwensen in kunnen herkennen. 'Samen Thuis’ is het uitgangspunt. We tonen daarom op ieder beeld ten minste twee personen die samen van hun (toekomstige) woning een echt thuis maken. Alle bewonersgroepen en woontypen uit de hele de regio worden met aandacht in beeld gebracht. De eerlijke beelden, met een stedelijk karakter, zijn gemaakt door fotograaf Erik Borst.

Illustratie

De illustratiestijl heeft een positieve insteek, is menselijk en heeft een vriendelijke uitstraling. De illustraties verduidelijken de soms lastige onderwerpen voor de doelgroep. Een speelse combinatie van illustratie met typografie vormt de basis van de stijl. De onderlinge verbinding tussen mensen is daarbij leidend. Door de simpele lijnvoering en heldere kleurstelling versterken de illustraties de kracht van het merkbeeld.

posters staedion illustraties