ontwerpwerk

Prinsestraat 37
2513 CA Den Haag

070 313 20 20

info@ontwerpwerk.nl

Word donor met dit formulier

Meer donoren door betere registratie

donorformulier

Het doneren van je organen of weefsels; een gevoelig onderwerp en ingewikkelde materie. Hoe zorg je dat mensen toch de tijd nemen zich hierin te verdiepen en de moeite nemen hun keuze vast te leggen? Door het hen zo makkelijk mogelijk te maken.

Klant
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Sector
Overheid
Zorg

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt zich tot doel dat zoveel mogelijk mensen hun keuze registreren in het donorregister. Aan ons de taak om het bestaande papieren donorformulier zodanig te verbeteren dat er meer geldige registraties worden ingestuurd en de registratieflow van het online formulier soepel is.

Een formulier is een gesprek, een dialoog tussen jou en de gebruiker. Zorg dat je elkaar verstaat, een formulier invullen is al moeilijk genoeg.
 

Toegankelijk

Een registratie bij het Donorregister is niet verplicht. Dit maakt een toegankelijk en gebruiksvriendelijk online en papieren registratieformulier extra belangrijk. Wij herschreven het formulier zodat het formulier te begrijpen is voor iedere Nederlander vanaf 12 jaar, ongeacht  opleidingsniveau of achtergrond. Heldere stappen, eenvoudig taalgebruik, en duidelijke instructie leidt de gebruiker door het formulier.

Gebruikersonderzoek

De vormgeving van een formulier staat in dienst van het ontsluiten van informatie. Het ontwerp van het nieuwe donorformulier is sterk verbeterd door een rustige lay-out die overzicht biedt aan de gebruiker. De verschillen typen informatie, instructie, vraag en invulvelden, zijn duidelijk van elkaar te onderscheiden en goed leesbaar.

Onderzoek en een kwalitatieve gebruikerstest onder de brede doelgroep gaf ons de juiste inzichten om keuzes te maken en aannames te toetsen. Zo hebben we het nieuwe donorformulier aantoonbaar verbeterd.

 

Donorregister formulier
Donorregister formulier

Achtergrond

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil iedereen zo lang mogelijk gezond houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. In Nederland wachten ernstig zieke mensen vaak lang op een donororgaan. Ieder jaar overlijden mensen terwijl ze wachten op een nieuw hart of nier. Het ministerie van VWS stimuleert mensen daarom om donor te worden.