ontwerpwerk

Prinsestraat 37
2513 CA Den Haag

070 313 20 20

info@ontwerpwerk.nl

Zinnige rebranding merkidentiteit

Algemene Rekenkamer

Corporate design rebranding Algemene Rekenkamer

Al 200 jaar houdt de Algemene Rekenkamer in de gaten of de rijksoverheid publiek geld zinnig, zuinig en zorgvuldig besteedt. Wij ontwikkelden een moderne rebranding en brachten het verhaal van de Algemene Rekenkamer beter over het voetlicht.

De Algemene Rekenkamer doet haar werk middenin alle maatschappelijke dynamiek. Met beide benen in de actualiteit en een blik op de toekomst beweegt de Rekenkamer mee met maatschappelijke ontwikkelingen. Een positie die niet meer paste bij de oude huisstijl. 

In de vernieuwde merkidentiteit staat de rol, houding en werkwijze van de Algemene Rekenkamer centraal: “Wij zijn onafhankelijk, betrouwbaar en wij oordelen fair”. Een visuele identiteit die toekomstbestendig is en op alle online en offline uitingen een merkbeleving geeft die past bij deze moderne organisatie.

Rapporten GIF Algemene rekenkamer

DNA als fundament

Met een deepdive in het DNA van de Rekenkamer verkenden we de identiteit. Een imago-onderzoek door onderzoeksbureau Blauw gaf inzicht in het beeld van de Rekenkamer bij publiek en professionals. Daarnaast is onderzocht in welke mate bestaande huisstijlkenmerken in de hoofden van mensen zijn verankerd (distinctive brand assests). In verschillende workshops ontwikkelden we samen met de Rekenkamer een archetype (merkkarakter) en een merkkompas. Dit merkkompas geeft richting in het ontwikkelen en uitdragen van het merk. In één oogopslag zijn hierin alle merkcomponenten zoals missie, visie, tone of voice en merkbeloftes kernachtig samengevat.
 

Digital design rebranding Algemene Rekenkamer

Dynamische grafische taal

Het beeldmerk symboliseert de drie dimensies waarmee bestedingen worden gecontroleerd: zinnig, zuinig en zorgvuldig. De door ons ontwikkelde grafische taal is afgeleid van het logo en komt voort uit de visuele geschiedenis van de Algemene Rekenkamer. Het is een belangrijke uiting van de opgebouwde herkenbaarheid en zorgt voor onderscheidend vermogen. De focus op feiten en bestedingen wordt verbeeld door een grid van dynamische munten. Het patroon visualiseert Onderzoek en Orde als belangrijke pijlers van de Algemene Rekenkamer. Vormentaal rebranding Algemene Rekenkamer

Vertrouwd blauw

Het kleurpalet van helderblauw en een vrij te kiezen accentkleur, zorgt voor een betrouwbare basis én geeft ruimte aan de diversiteit van de onderzoeksthema's. De kleur blauw vindt zijn oorsprong in historie van de Rekenkamer en sluit aan bij de nieuwe beweging die de organisatie maakt. De kleur is opgefrist en heeft een nieuwe kleuropbouw. De extra accentkleuren geven ruimte om elk middel een eigen gezicht te geven.

Menselijk perspectief

Fotografie speelt een belangrijke rol in de huisstijl van Algemene Rekenkamer. Een menselijk perspectief is de basis van de beeldstijl, er wordt steeds gekeken naar welke impact de onderzoeksresultaten hebben op mensen en bedrijven. In de fotografie wordt daarom Nederland en onze maatschappij in beeld gebracht en zijn altijd mensen zichtbaar.

Font rebranding Algemene Rekenkamer

Helder communiceren

De huisstijl van de Algemene Rekenkamer wordt gekarakteriseerd door heldere, toegankelijke typografie, ook online. Vesper Libre is het moderne beeldbepalende lettertype. Het font Roboto is door zijn geometrische basis en open karakter zeer geschikt voor complexe datafiguren. 

Algemene Rekenkamer gebruikt bij datavisualisaties een zo eenvoudig mogelijke stijl met herkenbaar blauw als basis en een nieuwe iconenset, de afleesbaarheid van data staat voorop. Het design van de iconenstijl is gebaseerd op karakteristieke elementen van de huisstijl zoals het font en de grafische taal. Alle iconen zijn opgenomen in een speciaal iconenfont waardoor medewerkers eenvoudig zelf datavisualisaties kunnen creëren vanuit office programma’s en online tools.

Datavisualisatie rebranding Algemene Rekenkamer

Een duidelijk verhaal

We vertaalden het verhaal van de Algemene Rekenkamer in een animatie voor rekenkamer.nl en de sociale kanalen. De animatie belicht op een dynamische en toegankelijke manier de taak en werkwijze van de Algemene Rekenkamer. Hoofdvraag: Besteedt de rijksoverheid publiek geld zinnig, zuinig en zorgvuldig? 

Deze video is gemaakt in samenwerking met Revolte Studio.

Online brandguide en implementatie

We legden de hernieuwde visuele identiteit vast in een online brandguide en ontwikkelden richtlijnen en basisbestanden voor meer dan 40 huisstijldragers. Zo is de huisstijl eenvoudig te gebruiken door medewerkers en externe leveranciers. Ontwerpwerk leverde ontwerprichtlijnen voor ieder specifiek product, waaronder rekenkamer.nl op Platform Rijksoverheid (PRO), de correspondentieset, rapporttemplates, presentaties en intranet. Hiervoor werkten we intensief samen met de afdelingen communicatie en datavisualisatie en met diverse leveranciers.