Beautiful Cultures

Elke nieuwe Nederlander moet een inburgeringcursus doen om de taal te leren en de Nederlandse cultuur en samenleving te kunnen begrijpen en waarderen. Maar wie leert de ‘oude’ Nederlander iets over de cultuur en de samenleving, de normen en de waarden van onze nieuwe medelanders? In Beautiful Cultures wordt verborgen kennis over de subculturen binnen onze multiculturele samenleving zichtbaar gemaakt door een brug te slaan tussen de nieuwsgierigheid van jongeren en de kennis en kunde van ouderen.

In het voorjaar van 2007 hebben studenten grafische en ruimtelijke vormgeving van de Hogeschool van de Kunsten Utrecht een workshop gedaan waarin ze hebben samengewerkt met Turkse, Marokkaanse en Indonesische immigranten. Tijdens de workshop zijn er symbolen uit de verschillende subculturen verzameld, die door de immigranten toegelicht werden en door de studenten vertaald naar hedendaagse vormgeving. Samen hebben ze deze op t-shirts aangebracht met bekende traditionele technieken. Drie van de ontwerpen zijn vertaald voor industriële productie, in India vervaardigd in een oplage van 600 stuks en te koop.

Ed Annink, partner van Ontwerpwerk, heeft als intendant het tentoonstellingsprogramma en het satellietprogramma van Utrecht Manifest 2007 samengesteld. Zowel de begrotingen, de uiteindelijke budgetteringen (en de bewaking daarvan), de inhoud en de vormgeving van alle tentoonstellingen en bijbehorende informatieve drukwerken zijn onder zijn regie uitgevoerd. De PR en communicatie werd georganiseerd door Claire Beke, Rotterdam.

Meer informatie over Utrecht Manifest www.utrechtmanifest.nl

Locatie: Dutch Design Center, Utrecht
Datum: 24 november 2007 t/m 26 januari 2008

Foto’s: Roel Stevens

U bent hier