De Stijl van het Rijk

In navolging van landen om ons heen heeft de Rijksoverheid nu één gezicht om mee naar buiten te treden. Alle ministeries voeren de rijksbrede huisstijl en de veelheid aan logo's en huisstijlen, die zo kenmerkend was voor de Rijksoverheid, is verdwenen. Het boek De Stijl van het Rijk laat zien wat die verschillende stijlen waren, hoe ze zijn ontstaan en hoe ze zich in vanaf 1907 tot aan de invoering van de Rijksbrede huisstijl in 2009 hebben ontwikkeld. Het boek is een idee en initiatief van Ed Annink, initiator van de manifestatie Den Haag Design en Overheid. De Stijl van het Rijk is ook in het Engels uitgegeven.

Voor de vormgeving van het boek hebben we inspiratie geput uit al die logo's van de rijksoverheid uit het verleden. Op de cover zie je een illustratie van de letters NL. De 'n' is ontstaan door de logo's uit het verleden over elkaar te leggen. Ook de introductiepagina's van de hoofdstukken bestaan uit zulke collages. Daarnaast hebben we de kleurenpaletten van de verschillende ministeries paginagroot opgenomen en besteedt het boek veel aandacht aan de schetsfases van deze huisstijlen. Het laatste hoofdstuk gaat in op de totstandkoming van het huidige Rijksbrede logo. Dat logo vormt de 'l' op de cover van het boek. De stijl van het Rijk is een inspirerende en interessante publicatie en biedt vormgevers, kunsthistorici, communicatiedeskundigen en iedereen die geïnteresseerd is in geschiedenis en politiek, biedt een boeiende blik achter de schermen.

De stijl van het Rijk. De visuele identiteit van de Rijksoverheid
Uitgave: Design Den Haag
Tekst, research en interviews: Maaike Molenkamp en Martien Versteegh
Eindredactie: Hestia Bavelaar
Vormgeving: Judith Boon (Ontwerpwerk)
Druk: Koninklijke De Swart, Den Haag
Nederlandse uitgave: ISBN 978-90-815497-2-1
Engelse uitgave: 978-90-815497-1-4
Distributie: Idea Books

U bent hier