Relatiemagazine voor IenM

Dynamiek, beleving en verleiding

IMagine is het online magazine voor relaties van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Met het magazine wordt de onderlinge samenhang tussen de projecten tastbaar gemaakt en wordt een podium geboden aan stakeholders.

In plaats van alleen te vertellen waar IenM voor staat, laten we het nu vooral ook zien. De nadruk ligt op dynamiek, beleving en verleiding. In het ontwerp zijn de grenzen opgezocht van de rijksbrede huisstijl.

Uitgangspunten

Het ministerie wilde met een online magazine gemeentelijke en provinciale bestuurders, kennispartners, ondernemers en milieuorganisaties informeren, binden en boeien. Hoewel IenM haar stakeholders al bediende vanuit afzonderlijke organisatieonderdelen, ontbrak een centraal relatie-instrument. IMagine is hét centrale kanaal geworden waarmee het ministerie de relatie tussen het ministerie en zijn stakeholders tot uitdrukking brengt. Gezien de frequentie, vier keer per jaar, en de omvang, 4 rubrieken, heeft het magazine niet zozeer een nieuwsfunctie, maar is het vooral een relatie-instrument.

Bladformule

IMagine weerspiegelt de relatie tussen het ministerie en haar stakeholders. Dat is de rode draad die door de rubrieken heenloopt. De herkenbare vormentaal en terugkerende rubrieken, zorgen voor herkenning en binding met de lezer. In elk magazine komen de thema's van het ministerie terug: weg, water, leefbaarheid en veiligheid.

Beeldconcept

IMagine is vooral een belevingsmagazine waarbij beeld- en kleurgebruik overheersen. Daarnaast is er ruimte voor geluid, video en infographics en interactieve pagina’s zoals testjes. Door het beeld meer ruimte te geven creëren we minder volle pagina’s en gaan we met content de diepte in. Zonder lange lappen tekst, maar met facts en figures, visies, accenten in de vorm van introductieteksten, quotes en kaders.

Ontwerp en bouw

Het magazine is ontworpen binnen de rijksbrede huisstijl. Typische elementen uit de IenM beeldtaal zijn doorgevoerd, zoals een luchtfoto met horizon, en pointers met pop-ups voor een toelichting.
De vormgeving is geoptimaliseerd voor tablets. Op desktop en laptop maken de rubrieken extra impact door de grote foto's. Het magazine is gebouwd in HTML en maakt geen gebruik van Flash. Elke uitgave wordt op maat gemaakt.

Achtergrond

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt aan 'een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland'. Het is verantwoordelijk voor alle verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht, en voor een veilig gebruik van onze infrastructuur. 

imagine.ienm.nl

Opdrachtgever 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Branche 
overheid
Partner 
Bureau Karin de Lange (bladformule)
Producten 
online magazine
center center

U bent hier