Verhoog online conversie

De meeste organisaties hebben hun websites aardig op orde en monitoren het websitebezoek met Google Analytics, Piwik of vergelijkbare tools. Toch is er nog veel te winnen. In aanvulling op de eerder genoemde traditionele tools voor analyse van websitebezoek bestaan er nu hele goede tools om het gedrag van bezoekers te monitoren. Hierdoor kun je een betere conversie behalen en efficiënter je communicatiedoelstellingen bereiken.

Analyse van de gebruikerservaringen

Het is nodig om behoeftes, ervaringen en feedback van gebruikers (persona) serieus te nemen en te analyseren om de effectiviteit van een website zo groot mogelijk te maken. UX-design (user experience design) zorgt voor betere aansluiting bij de behoefte van de gebruiker en voor betere conversie. De ervaring van de gebruiker kan worden onderzocht door het gedrag van de bezoeker te volgen en te monitoren. Dit kan door de 'customer journey' over de website te volgen en muis-, klik- en scroll-gedrag op te nemen. Zo krijg je antwoord op de volgende vragen; Wat drijft mensen naar de site? Wat zorgt ervoor dat ze iets doen? Waar en waarom verlaten bezoekers de site?

Het geaggregeerde klikgedrag wordt automatisch vastgelegd op een 'heat-map'. Deze toont waar het meest geklikt wordt en wat dus in de ogen van de gebruiker hot is. De analyse hiervan geeft een goed inzicht in het gedrag. 

Voorbeeld van een heatmap.

Verbetervoorstellen

Op basis van de geconstateerde bottlenecks en oplossingsrichtingen kan de organisatie direct in gesprek gaan met de gebruiker. Aan de hand van specifieke criteria wat betreft bezoektijd en scrolldiepte kunnen online polls en vragenlijsten aan hen worden voorgelegd. Deze kunnen inzoomen op specifieke knelpunten of ingaan op de generieke beleving. Op basis van deze onderzoeken kunnen vervolgens kleine veranderingen worden doorgevoerd en geanalyseerd. Zo sluit de website steeds beter aan bij de verwachtingen en doelstellingen van de gebruiker en de veranderende context en doelstellingen van de organisatie.

Ook verbeteren?

Wil je meer weten over de analyse- en verbetermogeklijkheden op je site? Bel dan Emil Heijkants op 070-3132020 of stuur een e-mail aan emil.heijkants@ontwerpwerk.nl.

27 mrt 2017

U bent hier