ontwerpwerk

Prinsestraat 37
2513 CA Den Haag

070 313 20 20

info@ontwerpwerk.nl

Praatplaat Programma Woningbouw Ministerie van BZK

Afgelopen jaar heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Nationale Woon- en Bouwagenda gepresenteerd. Wij maakten een visueel aantrekkelijke praatplaat die deze informatie visueel en begrijpelijk weergeeft. 

woningbouw

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, presenteerde de eerste rapportage maandag 22 mei aan de Tweede Kamer. In de periode mei tot september verschijnen er verschillende voortgangsrapportages. Het streven van het ministerie is om met meer tempo meer betaalbare woningen te bouwen.

Praatplaat en gifje

De door ons ontworpen praatplaat illustreert wat het programma is voor de komende periode, de veranderende omstandigheden, de doelen en hoe de nieuwe woningen worden gerealiseerd. We maakten hiervan ook een gifje, om de informatie die op de praatplaat staat nog overzichtelijker weer te geven. Meer info vind je hier.

 

woningbouw

Altijd op de hoogte blijven?