Responsible disclosure

Ontwerpwerk is gespitst op de veiligheid van alle systemen. Desalniettemin kan het voorkomen dat er onbedoelde kwetsbaarheden aanwezig zijn.  Als u een kwetsbaarheid in één van onze systemen ontdekt, verzoeken wij u deze kwetsbaarheid zo spoedig mogelijk aan ons te melden, zodat wij passende maatregelen kunnen nemen.

Wij vragen het volgende:

  • Uw bevindingen te mailen naar support@ontwerpwerk.nl. Versleutel uw bevindingen als die betrekking hebben op persoonsgegevens.
  • De gevonden kwetsbaarheid op geen enkele wijze te misbruiken.
  • De kwetsbaarheid niet met derden te delen of tot externe berichtgeving over te gaan en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via deze kwetsbaarheid zo spoedig mogelijk te vernietigen na bevestiging van de melding.
  • Voldoende informatie te geven om de kwetsbaarheid zo snel mogelijk op te kunnen lossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan uiteraard meer informatie nodig zijn.


We beloven het volgende:

  • Wij reageren binnen 3 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
  • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding.
  • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem of via een tussenpersoon is uiteraard ook mogelijk.
  • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
  • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker.

Ontwerpwerk is wettelijk verplicht zich te houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en heeft alle werkprocessen en procedures zodanig ingericht dat hieraan wordt voldaan.


center center

U bent hier