ontwerpwerk

Prinsestraat 37
2513 CA Den Haag

070 313 20 20

info@ontwerpwerk.nl

Spel om adresonderzoek te verkennen

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) werkt onder meer aan het herkennen en herstellen van incorrecte adresgegevens. Om relaties kennis te laten maken met deze werkwijze, vroeg de organisatie ons om een bestaand spel opnieuw vorm te geven. 

Altijd op de hoogte blijven?

spelbord laa

Spel in zes rondes om adresfraude op te sporen

Het doel van het spel is om de spelers bekend te laten worden met adresonderzoek en te laten zien hoe het “stapelen” van informatie leidt tot een sterker signaal. Onze specialisten hebben hiervoor het bord, de speelkaarten de instructie voor de spelleiders herontworpen in de Rijkshuisstijl. 

Het spel bestaat uit zes rondes: in iedere ronde moeten de deelnemers kiezen bij welke adressen zij op huisbezoek gaan. Na elke ronde krijgen de deelnemers nieuwe informatie gepresenteerd, waarna zij hun keuze moeten heroverwegen. Er zijn geen goede of foute antwoorden: de afwegingen die gemaakt worden zijn belangrijker dan het resultaat.