ontwerpwerk

Prinsestraat 37
2513 CA Den Haag

070 313 20 20

info@ontwerpwerk.nl

Beeldgedreven communicatie

Gemeente Amsterdam

Boek publieksuitgave slavernij Gemeente Amsterdam

Ontwerpwerk is de vaste designpartner van gemeente Amsterdam. We zijn expert op het gebied van toegankelijk design en heldere communicatie met bewoners.

We werken samen met de gemeente aan zowel kleine als grote designprojecten; van opvallende banners op social media, heldere infographics en complexe communicatieprojecten. We denken strategisch mee en ontwikkelen online en offline middelen die communicatie tussen gemeente Amsterdam en bewoners ondersteunen. 

Uitvoeringsplan inclusie en diversiteit

 

Amsterdam en het Slavernijverleden

Alle inwoners van Amsterdam kunnen bij bibliotheken en op het stadhuis het boek Amsterdam en het Slavernijverleden afhalen. Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis heeft in opdracht van de gemeente onderzoek gedaan naar de rol van Amsterdam in de slavenhandel. 

Publieksuitgave Amsterdam slavernijonderzoek
Binnenwerk boek slavernijonderzoek

Inkopen met invloed

'Inkopen met invloed' is een visiedocument voor opdrachtgevers en ondernemers en laat zien hoe de gemeente Amsterdam kan bijdragen aan grote opgaven. 

Cover van brochure inkopen met invloed
brochure inkopen met invloed

Stadskrant

De Amsterdamse stadskrant wordt 6 keer per jaar door ons opgemaakt en verschijnt in een oplage van 500.000 bij alle Amsterdammers in de bus. De krant heeft een eigen editie voor alle 7 stadsdelen en bevat naast gemeentelijke nieuws specifieke artikelen en informatie uit het betreffende stadsdeel. Een ingewikkelde opmaakklus die we in een doorlooptijd van ± 5 werkdagen voor elkaar krijgen dankzij ons sterke team.  

zomereditie stadskrant
stadskrant spread
verschillende covers stadskrant

Stadskrant Amsterdam in 7 stadsdeeledities. 

Gezonde financiële start

Amsterdamse jongeren ontvangen rondom hun 18e verjaardag een opvallende verjaardagskaart vol met tips en tricks op financieel gebied. De verjaardagskaart en de banners voor social media zijn onderdeel van de communicatiestrategie 'gezonde financiële start' van de gemeente. We maakten het design gericht op jongeren en ontwikkelden het fotografieconcept vol humor. 

verjaardagskaart
banners 18 campagne

Communicatiemiddelen 'gezonde financiële start' voor jongeren.

Infographics

We bedachten en ontwierpen vier praatplaten passend bij het programma Masterplan Dakloosheid. De praatplaten brengen op eenvoudige wijze thema's als preventie en borging bij uitstroom in beeld. 

infographic laadinfrastructuur gemeente amsterdam
Gemeente Amsterdam infographic dakloos
Gemeente Amsterdam infographic dakloos

Serie infographics Dakloosheid

Flyer buurtteams
Afval flyer baarsjes

Factsheet Buurtteams, Afvalregels voor De Baarsjes. Naast deze wijk, maakten we ook kaarten met afvalregels voor andere wijken. 

Folder tussendoortje thuis
Folder tussendoortje

Supermarkt- en thuischallenge gericht op jongeren voor het GGD- programma Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht.

mondkapje cuyperstrap

Mondkapje ter gelegenheid van de oplevering van de Cuyperstrap, geïnspireerd op de speciale bouwschutting bij het centraal station.

Een nieuwe start

In 'Een nieuwe start' wordt toegelicht hoe de gemeente Amsterdam dak- en thuislozen een springplank kunnen bieden naar maatschappelijk herstel en een zelfstanding bestaan.

Brochure een nieuwe start