ontwerpwerk

Prinsestraat 37
2513 CA Den Haag

070 313 20 20

info@ontwerpwerk.nl

Campagne met collega’s als rolmodel

header

Wat is handig en effectief als je met 1400 collega’s samenwerkt en communiceert? Welke spelregels kun je onderling afspreken? Voor de gemeente Rotterdam ontwikkelden wij een interne campagne over communicatie, gericht op alle medewerkers maatschappelijke ondersteuning in de wijk.

Klant
Gemeente Rotterdam
Sector
Overheid

De medewerkers maatschappelijke ondersteuning in de wijk verlenen hulp aan Rotterdammers en werken vaak op verschillende locaties. Effectieve interne communicatie is essentieel voor hun succes. In het afgelopen jaar is hier veel in geïnvesteerd en hebben medewerkers waardevolle ervaring opgedaan. Bijvoorbeeld met kennis delen via het gemeentelijke intranet en met het verbeteren van schrijfvaardigheden. Ook brengt de afdeling communicatie samen met een redactie van medewerkers een aansprekende maandelijkse digitale nieuwsbrief uit. Om nog meer medewerkers bereiken, enthousiast te maken en aan te moedigen om ‘bewuster’ intern te communiceren, wilde de gemeente een campagne ontwikkelen.

Campagnestrategie gebaseerd op gedragskennis

In nauwe afstemming met de gemeente ontwikkelden wij een campagne concept gebaseerd op gedragskennis. Enerzijds maken we het gewenste gedrag behapbaar en focussen we op het handelingsperspectief: we geven concrete tips, communiceren de voordelen en sluiten aan bij de dagelijkse werkpraktijk van de medewerkers. Anderzijds versterken we de sociale norm en maken we het gewenste gedrag zichtbaar op een persoonlijke manier, door collega’s als rolmodellen in te zetten. Collega’s vertellen hoe effectief communiceren hen helpt in het dagelijkse werk en inspireren elkaar op die manier.

gemeente rotterdam interne campagne
gemeente rotterdam interne campagne

Rolmodellen delen inzichten en tips

Centraal in de campagne staan 8 rolmodellen die inzichten en tips delen. Redacteuren van de gemeente interviewden deze collega’s en wij verzorgden de eindredactie. Samen selecteerden we de meest aansprekende quotes. De rolmodellen werden aansprekend op de foto gezet. Wij brieften de fotograaf en begeleidden de fotoshoot. In het design is er bij elk portret een vast visueel element in de vorm van een praatwolk bij de persoon. De verschillende communicatiekanalen hebben een eigen icoon: van laptop en mobiel tot nieuwsbrief en ‘overleg’. Wij ontwierpen een serie communicatiemiddelen met deze portretten, onder andere rolbanners, posters en een notitieschrift voor alle medewerkers. Het schrift bevat spelregels en afspraken over interne communicatie, tips en testimonials van de rolmodellen, en ruimte voor het maken van notities.

Afbeelding
gemeente rotterdam interne campagne

Lancering tijdens nieuwjaarsbijeenkomst

Tijdens een drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst (met ruim 1000 aanwezigen) in het Luxor theater werd de campagne gelanceerd en positief ontvangen. De modellen gingen ‘met zichzelf’ op de foto en de notitieschriften vonden gretig aftrek. Er komt een herdruk, zodat bijvoorbeeld nieuwe medewerkers het schrift als introductie kunnen krijgen. De komende tijd is de campagne zichtbaar in de wijkcentra en andere locaties waar posters zijn opgehangen of banieren staan. In de maandelijkse nieuwsbrief Wij in de wijk komen de rolmodellen afwisselend aan het woord.

gemeente rotterdam interne campagne
Lancering tijdens nieuwjaarsbijeenkomst Tijdens een drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst (met ruim 1000 aanwezigen) in het Luxor theater werd de campagne gelanceerd en positief ontvangen. De modellen gingen ‘met zichzelf’ op de foto en de notitieschriften vonden gretig aftrek. Er komt een herdruk, zodat bijvoorbeeld nieuwe medewerkers het schrift als introductie kunnen krijgen. De komende tijd is de campagne zichtbaar in de wijkcentra en andere locaties waar posters zijn opgehangen of banieren staan. In de ma