ontwerpwerk

Prinsestraat 37
2513 CA Den Haag

070 313 20 20

info@ontwerpwerk.nl

Future ready huisstijl

Provincie Zuid-Holland

Huisstijl Provincie Zuid-Holland

De huisstijl van provincie Zuid-Holland werd twintig jaar geleden geïntroduceerd en was onvoldoende doorontwikkeld voor digitale communicatie. Wij revitaliseerden de huisstijl met ‘mobile first’ als uitgangspunt en toegankelijke communicatie als norm.

Klant
Provincie Zuid-Holland
Sector
Overheid

Er was behoefte aan een efficiëntere, effectievere merkidentiteit die beter aansluit bij de positionering en profilering van de provincie en haar rol als netwerkpartner. Een betrouwbare, open en benaderbare provincie met een herkenbaar gezicht. 

Ontwikkeling in co-creatie

Ontwerpsessies vormden de basis van de rebranding. Samen met het kernteam van de provincie namen we de bestaande huisstijl onder de loep om de uitgangspunten te herdefiniëren en vertalen naar de juiste designstrategie. 

Heldere communicatie

De nieuwe huisstijl zorgt voor herkenbaarheid en ondersteunt tegelijkertijd op de juiste manier communicatiedoel en -boodschap. Samen met de opdrachtgever deden we onderzoek naar de afzenderstructuur, communicatiedoelen en -doelgroepen. Deze kaders, zoals informeren vanuit de organisatie of werven op campagneniveau, geven richting aan de vorm van de communicatie. De verschillende richtlijnen brachten we samen in een handige communicatiematrix met stijlvakken zodat het in een oogopslag duidelijk is welke richtlijnen gelden bij welke afzender, boodschap en doelgroep. 

Er staat een enorm sterke huisstijl die super goed in elkaar zit, waarmee we klaar zijn voor de toekomst en waar we heel trots op zijn.
Tim Terra, Adviseur visuele communicatie - Provincie Zuid-Holland

Optimalisatie logo

Het vertrekpunt van de logo-optimalisatie is het oorspronkelijke provinciale wapen dat vastgelegd is bij de Raad van Adel. Door goed te kijken naar de essentiële elementen ontwierpen we een sterk vereenvoudigde en gestileerde versie van het wapen die online goed presteert. Met de toevoeging van een modern en goed leesbaar woordmerk is het logo klaar voor de toekomst. Uitgangspunt is het gebruik van één basislogo zodat alle communicatie een duidelijke en herkenbare afzender heeft, zowel offline als online. 

Naast het logo zijn ook belangrijke huisstijlingrediënten als het kleurenpalet, de typografie, de vormentaal en de beeldtaal gemoderniseerd en doorontwikkeld voor digitale toepassingen en toegankelijke doelgroepgerichte communicatie. De uitbreiding van de basiselementen zorgt voor flexibiliteit en dynamiek in de huisstijl. 

DNA-balk

Het hart van de huisstijl van provincie Zuid-Holland is het gebruik van de DNA-balk. Deze balk is ontstaan vanuit heraldische patronen en is een grafische verbeelding van de diversiteit van de provincie in elementen als cultuur, bevolking, landschap en ruimtelijke ordening. De DNA-balk is opgebouwd uit verschillende tegels met een variabele vulling, deze kan bestaan uit kleur, transparantie, patronen of een combinatie daarvan. De DNA-balk is een vast stijlelement van de nieuwe provinciale huisstijl.

 

Rapportomslagen Provincie Zuid-Holland
A4 rapport Provincie Zuid-Holland
Beleidsrapport Provincie Zuid-Holland
Digitaal toegankelijk rapport Provincie Zuid-Holland
Toegankelijk rapport Provincie Zuid-Holland

Online brandguide

De vernieuwde huisstijl met voorbeelden en richtlijnen is vastgelegd in een digitale huisstijlhandleiding, zo blijven de huisstijlrichtlijnen eenvoudig up to date. Via deze brandguide is alle informatie over de stijl van Zuid-Holland voor iedereen beschikbaar. We organiseerden workshops om medewerkers te inspireren en te helpen in het werken met de nieuwe huisstijl en gaven een toelichting op de gerevitaliseerde huisstijl en het gebruik van de huisstijlmiddelen. Zo is de hele organisatie klaargestoomd om met de nieuwe stijl aan de slag te gaan.