ontwerpwerk

Prinsestraat 37
2513 CA Den Haag

070 313 20 20

info@ontwerpwerk.nl

Heldere merkarchitectuur en strategische verbinding

Bazalt Groep: Strategische verbinding tussen merken

Bazaltgroep header

Bazalt Groep bestaat uit Bazalt, HCO en RPCZ. Samen vormt Bazalt Groep een van de grootste onderwijs expertisecentra in Nederland. Aan ons de vraag om de zichtbaarheid en naamsbekendheid van het hoofdmerk te vergroten en een heldere afzenderstructuur te ontwikkelen voor de submerken in de merkportfolio. 

Klant
Bazalt Groep
Sector
Cultuur & Educatie

Bazalt Groep geeft sturing aan de strategie en het beleid als geheel en aan de individuele organisaties Bazalt, HCO en RPCZ. Het ontbrak aan een visueel verwantschap tussen het moedermerk en de verschillende submerken. Op basis van ons merkadvies ontwikkelden we een nieuwe visuele identiteit voor Bazalt Groep en versterkten we de onderlinge visuele verbinding tussen de merken.

visitekaartjes bazaltgroep

Merkportfolio

Een heldere merkarchitectuur van de merken, diensten en producten in de portfolio van Bazalt Groep zorgt voor duidelijkheid in de markt. Daarnaast creëert het synergie tussen de merken waarbij de organisaties elkaar versterken in hun rol. In de oorspronkelijke situatie hadden de merken te weinig profijt van de opgebouwde voorkeur en vertrouwen bij de doelgroep. Het risico bestond dat profilering van de afzonderlijke merken ten koste ging van de andere merken. 

Voor de realisatie van een merkportfolio -en architectuur die meer in balans was volgden we drie stappen. De eerste stap was om voor elk merk in de portfolio een duidelijke rol te definiëren. Hierna identificeerden we de strategische merken die het succes van Bazalt Groep bepalen. vervolgens zorgden we dat de portfolio een goede afspiegeling is van de strategie van Bazalt Groep. Uit het merkportfolio-onderzoek volgde het advies om de submerken Bazalt, HCO en RPCZ sterk visueel verwant te maken met Bazalt Groep om zo meer een eenheid overdracht van reputatie te creëren. De uitrol van de nieuwe merkarchitectuur over de drie merken binnen Bazalt Groep vindt gefaseerd plaats. Het merk HCO is door ons ontwikkeld en als eerste helemaal in lijn met de nieuwe merkstrategie. 

 

Een verbindende huisstijl

Het logo van Bazalt Groep bestaat uit een vignet en een woordmerk. Het vignet van gebundelde ringen verbeeldt het collectief van de drie organisaties binnen de groep. Dit vignet is verplicht op alle middelen van de drie organisaties en het is het verbindende element in de merkarchitectuur. Het kleurenpalet van Bazalt Groep heeft een neutrale warm grijze kleur aangevuld met een secundair kleurenpalet met de kenmerkende kleuren van de submerken. In communicatiemiddelen kan de afzender variëren. Afhankelijk van de afzender worden het logo van Bazalt Groep, de drie organisaties en een descriptor geplaatst op het communicatiemiddel. Deze descriptor “Bazalt Groep bestaat uit Bazalt, HCO en RPCZ” is de verbindende boodschap op alle communicatie en versterkt zo de synergie tussen de merken. 

partnerlogo's bazalt

Afzenderschap

Er zijn drie hoofdlijnen in het afzenderschap: Bazalt Groep Corporate Stijl, Submerkstijl en de Individuele stijl van de submerken. Daarnaast is er een speciale lijn voor educatieve uitgaven van Bazalt en een neutrale stijl voor gelijkwaardige samenwerkingen met externe partijen. Zo wordt optimaal recht gedaan aan de specifieke communicatiedoelstelling en -doelgroep van communicatiemiddelen. 

Bazalt Groep website

Beslisboom

Een beslisboom helpt interne en externe gebruikers van de huisstijl om de juiste afzenderlijn en stijl te kiezen. Ook de Word-templates van Bazalt Groep en de submerken maken gebruik van dezelfde sjablonen, dit faciliteert medewerkers bij hun werk en versterkt intern het gevoel van verbinding. 

Resultaat

Door de inhoudelijke en visuele keuze is de samenwerking tussen Bazalt Groep en haar submerken versterkt. De heldere afspraken over de huisstijl van Bazalt Groep zorgen ervoor dat de organisatie makkelijker eenduidig en professioneel kan communiceren over de gezamenlijke activiteiten en de positionering intern en extern verhelderen. 

Naast de stijl voor Bazalt Groep, hebben we ook de huisstijl voor HCO ontworpen. 

iconenset bazaltgroep

Achtergrond

Samen met Bazalt, HCO en RPCZ vormt Bazalt Groep een van de grootste onderwijs expertisecentra in Nederland. Met een nieuwe visuele identiteit wordt de zichtbaarheid en naamsbekendheid van het hoofdmerk vergroot.