ontwerpwerk

Prinsestraat 37
2513 CA Den Haag

070 313 20 20

info@ontwerpwerk.nl

Indringende portretten van naasten

Ministerie VWS

Cover portrettenbundel

In de bundel 'Naasten in beeld' van het programma Volwaardig Leven van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, staan 25 portretten van naasten die zorg dragen voor mensen met een beperking. 

Klant
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Sector
Overheid

Het ministerie van VWS hoopt dat deze verhalen op een aansprekende manier laten zien hoe het leven van mensen met een beperking en hun naasten is, zodat anderen ervan kunnen leren en het beter gaan begrijpen. Welke worstelingen zijn er dagelijks, hoeveel impact heeft de zorg op mensen maar ook wat zijn de geluksmomenten?

Door meer te weten te komen over het dagelijks leven van de mensen die zorg dragen voor iemand, komen hopelijk gesprekken, contact met instanties en vormen van hulp en steun door bijvoorbeeld buren of collega’s beter tot stand. 

spread portrettenbundel

We maakten de bundel en de voortgangsrapportage van het programma Volwaardig Leven. De portrettenbundel is gepresenteerd tijdens een online congres in november 2020, daar werd de opbrengst van twee jaar programma Volwaardig leven samengebracht. Ook hebben we een toegankelijke PDF versie van de bundel gemaakt. 

Uit de bundel:

In Nederland hebben ongeveer 2 miljoen mensen een beperking. Daarvan krijgen 130.000 mensen elke dag intensieve zorg en onder­steuning vooral vanuit de Wet langdurige zorg. Zij hebben vaak hun hele leven hulp of begeleiding van anderen nodig. Al deze mensen en hun naasten moeten kunnen rekenen op goed geregelde, toekomst ­bestendige zorg en ondersteuning. Daarom is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2018 het programma  Volwaardig leven gestart. Met dit programma wil het ministerie de gehandicapten zorg en de complexe zorg meer passend maken en beter voorbereiden op de toekomst.