ontwerpwerk

Prinsestraat 37
2513 CA Den Haag

070 313 20 20

info@ontwerpwerk.nl

Intranet en kennisbank

Intranet Raad van state

Het intranet van Raad van State is primair een kennisbank met uitgebreide informatie over nationale en Europese wet en regelgeving. Het bestaande intranet dat gebaseerd was op GreenValley CMS is vervangen door een volledig op maat gesneden Drupal CMS systeem

Klant
Raad van State
Sector
Overheid

 Alle content is vanuit GreenValley gemigreerd naar Drupal en van een frisse nieuwe vormgeving en een heldere en efficiente navigatie voorzien. Redactie en juristen van Raad van State zijn getraind in het gebruik van Drupal.

Het intranet bevat een database van personeelsleden waarmee collega's elkaar kunnen vinden. De personeelsdatabase wordt stelselmatig gesynchroniseerd met het personeelssysteem. Ook wordt aangegeven of een collega 'binnen' (ingelogd) of 'buiten' (niet ingelogd) is. Het zoeksysteem biedt de gebruiker de gelegenheid te zoeken in respectievelijk de database van collega's en het intranet.

Achtergrond

Raad van State is net als de Staten-Generaal, de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman, een Hoog College van Staat. Als onafhankelijk adviseur van de regering geeft Raad van State advies over wetgeving en bestuur. Daarnaast is Raad van State de hoogste algemene bestuursrechter van Nederland.