ontwerpwerk

Prinsestraat 37
2513 CA Den Haag

070 313 20 20

info@ontwerpwerk.nl

Moderne rebranding

Positionering en visuele identiteit

Nieuwe visuele identiteit HCO

HCO, het centrum voor onderwijsadvies in de regio Den Haag, bestaat al bijna 75 jaar maar heeft nooit stilgestaan. Een nieuwe strategie vroeg om een nieuwe positionering en visuele identiteit. Ontwerpwerk kreeg de opdracht het positioneringstraject te leiden en een nieuwe visuele identiteit te ontwerpen die de nieuwe koers van HCO uitdraagt.

HCO is een organisatie waar trainers, adviseurs, psychologen, orthopedagogen en andere onderwijsexperts werken met één doel: het optimale uit kinderen, jongeren en onderwijsprofessionals halen. Door het geven van trainingen, advies, conferenties, onderzoek en coaching ondersteunt HCO professionals die werken met kinderen.

HCO2020

Waar HCO zich voorheen voornamelijk richtte op primair onderwijs, is het huidige aanbod inhoudelijk uitgebreid naar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast opereert de organisatie niet meer enkel in Den Haag maar ook in Delft, Rijswijk en in het Westland. Ook de aanscherping van de missie, visie en werkwijze zoals deze is vastgelegd in de nieuwe strategie HCO2020 geeft een nieuw perspectief.

HCO visitekaartjes

Strategische en creatieve sessies

Om de nieuwe koers te vatten in een heldere visuele identiteit, startten we het positioneringstraject met een workshop. Tijdens deze strategische sessie hebben we de positionering van het merk HCO aangescherpt op basis van een archetype (oerkarakter). Door deze koppeling is het eenvoudiger een mentale positie in het hoofd van de doelgroepen te claimen. Het archetypische merkprofiel brengt een sterkere herkenbaarheid voor het merk HCO en leidt tot een hoger gevoel van vertrouwdheid. Ook ontwikkelden we een corporate story en pay-off die uitdrukking geeft aan de nieuwe visie van de organisatie.

In de sessies hierna zijn verschillende ontwerpconcepten getoetst en is de visuele identiteit ontwikkeld die het beste recht doet aan de gekozen merkstrategie. Door dit in co-creatie met HCO te doen, werd de nieuwe stijl gezamenlijk gedragen. HCO stelde voor dit project een sterk betrokken huisstijlteam samen, bestaande uit medewerkers van verschillende afdelingen. Doordat dit team tussentijds de resultaten van het proces binnen de organisatie presenteerde, werd de nieuwe visuele identiteit continue getoetst bij en geoptimaliseerd door alle medewerkers. Na de feestelijke lancering van de nieuwe huisstijl is de visuele identiteit soepel geïmplementeerd in de gehele organisatie.

Iconenset HCO

Rebranding logo en huisstijl

De nieuwe strategie vroeg om een sterker eigen gezicht van het merk HCO. Het ontwerp van het logo is een visuele vertaling van het merkprofiel en -waarden. Zo is het woordmerk HCO typografisch in één verbonden lijn gezet en heeft het logo een toonaangevende uitgesproken vorm met een eigenwijs staartje. Veilig en betrokken wordt vertaald in de vriendelijke kleurstelling, toegankelijke typografie en open vorm van het logo. Passend bij de groei en ontwikkeling die HCO vertegenwoordigt, is het logo zo ontworpen dat het beweging uitstraalt. Het dynamische kleurpalet bestaat uit kleuren met een frisse, uitgesproken en vriendelijke uitstraling. Een kenmerkende HCO-kleur is verwerkt in de huisstijl van moedermerk Bazalt Groep. De descriptor is een verdere visuele verankering van HCO in de merkarchitectuur van Bazalt Groep. Het beeldconcept stelt de verschillende doelgroepen centraal en laat zien dat ze in verbondenheid werken om het optimale te bereiken: kinderen, jongeren en professionals staan altijd samen en vol energie op de foto. De visuele identiteit gaf richting aan een breed scala communicatiemiddelen. Van het magazine tot gevelbelettering en van brochures tot online communicatie.

hco_logo

Overzichtelijk digital design

Met ons design voor de website kan HCO ook online haar dienstverlening, nieuws en professionele bijeenkomsten over het voetlicht brengen en de verbinding zoeken met de doelgroepen. HCO.nl is opgezet als een multisite, die ook de basis is voor de website van moedermerk Bazalt Groep en door partnerorganisaties RPCZ en Bazalt ingezet kan worden. Er is een duidelijke onderverdeling naar de verschillende inhoudelijke thema's: jonge kind, PO, VO en MBO. Bezoekers kunnen het HCO dienstenaanbod eenvoudig filteren op doelgroep en type dienstverlening zoals opleidingen voor professionals, coachingstrajecten en begeleiding van leerlingen. Met de overzichtelijke website ondersteunen en ontzorgen de experts van HCO professionals die werken met kinderen en jagen zij vernieuwing aan.

hco website

HCO magazine

Het magazine wordt al jaren door de organisatie uitgebracht maar miste een duidelijke focus. Samen met het redactieteam van HCO hielden we een bladformule workshop waarin we scherpe keuzes maakten wat betreft inhoud, tone of voice, vorm, beeld en doelgroepbenadering. Het nieuwe communicatieconcept boeit en bindt doelgroepen met nieuwe rubrieken, inspirerende artikelen en aantrekkelijke content en geeft HCO-medewerkers een podium voor hun vakinhoudelijke expertise.

Achtergrond

Een nieuwe strategie voor het centrum voor onderwijsadvies in de regio Den Haag: HCO vroeg om een nieuwe positionering en visuele identiteit. Ontwerpwerk kreeg de opdracht het positioneringstraject te leiden en een nieuwe visuele identiteit te ontwerpen.