ontwerpwerk

Prinsestraat 37
2513 CA Den Haag

070 313 20 20

info@ontwerpwerk.nl

Nieuwe huisstijl en up-to-date communicatiemiddelen

kiesraad logo

Voor de Kiesraad ontwikkelden wij een nieuwe huisstijl en communicatiemiddelen die aansluiten op de nieuwe positionering. De Kiesraad is er voor alle (toekomstige) kiesgerechtigden in Nederland die belangstelling hebben voor kiesrecht en verkiezingen.

Klant
Kiesraad

De Kiesraad staat voor een eerlijk, transparant en controleerbaar verkiezingsproces. De Kiesraad treedt bij verschillende verkiezingen op als centraal stembureau. Verder is de Raad adviesorgaan en informatiecentrum op het gebied van kiesrecht en verkiezingen. De Raad is gevestigd in Den Haag.

Merkanalyse en designaudit

Onze reis begon met het winnen van de pitch. We presenteerden alvast enkele concept ontwerpen en deelden onze visie op de positionering, met aandachtspunten en inspiratie verwerkt in moodboards. We startten met een inspirerende werksessie waarin we met creatief aan de slag gingen om te verkennen wat bij de Kiesraad past. In de merksessies schetsten we het volledige plaatje voor het design en het merkverhaal. We stelden samen vast dat de huidige huisstijl niet meer aansloot bij de vernieuwde positionering van de Kiesraad als een onafhankelijke autoriteit voor controleerbaar kiesrecht. De kernwaarden die hierbij passen zijn gezaghebbend, onpartijdig en alert.

kiesraad logo

Oude en nieuwe logo

Nieuwe procesgerichte huisstijl

In het voorstel voor een nieuwe visuele identiteit  legden onze designers de nadruk op het procesmatig karakter van het werk van de Kiesraad,  door middel van duidelijke lijnen. Waar voorheen de raadsleden in het logo werden benadrukt, staat nu het stemproces en de Kiesraad zelf centraal. Het iconische stempotloodje werd het uitgangspunt voor een vast element in de visuele stijl. Het logo is puur typografisch, maar met subtiele verwijzingen naar het stempotloodje. De puntjes aan het einde van de letters weerspiegelen de kenmerkende doorsnede van een stempotlood. Rood werd gebruikt als accentkleur, maar niet als hoofdkleur, om een menselijke en zakelijke uitstraling te behouden, in lijn met het streven naar betrouwbaarheid en controleerbaarheid.

Diverse communicatiemiddelen voor Kiesraad

Vervolgens hebben we de nieuwe huisstijl uitgewerkt in verschillende communicatiemiddelen voor de Kiesraad, zoals presentatiematerialen voor het congres voor de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken, waaronder panelen en stickers, rolbanners en posters met de kernboodschappen van de Kiesraad. Daarnaast hebben we visitekaartjes, briefpapier en enveloppen ontworpen en hebben we bestaande documenten gedigitaliseerd en templates ontwikkeld voor gebruik op sociale media.