ontwerpwerk

Prinsestraat 37
2513 CA Den Haag

070 313 20 20

info@ontwerpwerk.nl

Slimme campagne stuurt op gedrag

Vermindering spookfiles Provincie Noord-Brabant

campagnebeeld spookfiles

40% van de files op de A58 is een spookfile: een file die ontstaat doordat iemand plotseling remt. Spookfiles kunnen worden voorkomen door gelijkmatiger te rijden.

Klant
Provincie Noord-Brabant
Sector
Industrie & Logistiek
Overheid

Talking Traffic is de verzamelnaam voor slimme technieken om voertuigen met elkaar en de weg te laten communiceren. Binnen het project Spookfiles A58 werken markt en overheid gezamenlijk aan een innovatieve spookfiledienst waarmee weggebruikers advies krijgen over hun rijgedrag om schokgolven te voorkomen. Aan ons de vraag om een overkoepelende campagnestijl te ontwikkelen waarmee het project door de initiatoren, Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, bekend gemaakt wordt onder weggebruikers, omgevingspartijen en het (internationale) bedrijfsleven.

Campagneslogan en -beeld

Met de slogan 'Je bent zélf een spookfile' spreken we, zonder als overheid belerend te zijn, de weggebruiker aan om zélf iets aan het spookfileprobleem te doen. Met een prikkelende illustratie brengen we in beeld hoe een in-car spookfiledienst een file kan voorkomen. Door de sobere, maar toch herkenbare vormgeving, is het campagnebeeld zowel in te zetten in de overkoepelende, dragende campagne als ook door derden.

Campagne spookfiles

Toolkit

De ontwikkelaars van de spookfilediensten werven zelf testgebruikers onder de A58 weggebruikers. Om aan potentiële deelnemers duidelijk te maken dat de test onderdeel uitmaakt van de spookfilecampagne, hebben ze de beschikking over een toolkit. Hierin zitten webbanners en boilerplates in spookfilestijl op de meest voorkomende formaten. Deze kunnen worden toegepast binnen hun eigen communicatie, in hun eigen stijl.

Website

Via de website informeert Provincie Noord-Brabant over de status van het project en over de technische ontwikkelingen. Weggebruikers worden doorverwezen naar de verschillende leveranciers, alwaar ze zich kunnen aanmelden als testgebruiker. Omdat de overheid daar geen partij in mag kiezen, worden deze iedere keer in een andere, willekeurige volgorde gepresenteerd.

screendump spoookfiles

Achtergrond

Spookfiles A58 is onderdeel van het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Beter Benutten staat voor minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien en het reiscomfort van de reiziger verbetert. Rijk, regio en bedrijfsleven nemen samen in de drukste regio's innovatieve maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren.

www.spookfiles.nl