ontwerpwerk

Prinsestraat 37
2513 CA Den Haag

070 313 20 20

info@ontwerpwerk.nl

Toegang tot Cultuur

Op weg naar een nieuw bestel in 2029

raad voor cultuur rapport

Wij ontwierpen de publieksversie van het rapport 'Toegang tot cultuur; op weg naar een nieuw bestel in 2029’. De Raad voor Cultuur doet hierin voorstellen om kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk te maken. Dit betekent ook recht doen aan verschillen en variatie in kunst en cultuuruitingen. We namen dit gedachtegoed mee in het design.

Klant
Raad voor Cultuur
Sector
Cultuur & Educatie

Mensen hebben in Nederland geen gelijke toegang tot cultuur. Het aanbod van cultuur verschilt namelijk sterk per regio. Ook hebben kunstenaars of cultuurinstellingen nog niet overal gelijke kans op financiële ondersteuning. Uit het culturele en creatieve veld klinkt de roep om verandering.

De voorstellen van de Raad voor Cultuur gaan onder meer over een evenwichtige financiering per regio, verbreding van de ondersteuning naar diverse makers en organisaties, versterking van de sector via cultuureducatie en het verminderen van administratieve druk. Dit is belangrijk omdat cultuur kleur geeft aan het leven van mensen en omdat cultuurproductie, -beoefening en -beleving bijdragen aan de brede welvaart in Nederland. 

Passende beeldstijl

Voor de publieksversie en het rapport hebben wij een passende beeldstijl ontwikkeld. Het doel was om het rapport minder tekstgeoriënteerd en daarmee toegankelijker te maken. We maakten 14 visuals om de verschillende hoofdstukken in het rapport te ondersteunen en de informatie beeldend te maken. De visuals die we maakten voor het adviesrapport gebruikten we ook in de samenvattende publieksversie. De publieksversie verscheen in drukwerk en in de vorm van een toegankelijke PDF op de website van de Raad voor Cultuur.

De rauwheid in de vormgeving benadrukt het evoluerende denkproces en de uitnodiging tot verdere discussie.
Pier Taylor, designer

Verbeelding van kunst en verandering

Strakkere en vrijere vormen doordringen elkaar, representatief voor verschillende kunstvormen en fondsen. Op twee niveaus verbeelden ze zowel de kunst zelf als de beoogde verandering in het stelsel. De witte en zwarte lijnen symboliseren het bestaande stelsel met zijn beperkingen, terwijl de kleurrijke, vrij vormgegeven beeltenissen staan voor de gewenste verandering. De kleuren zelf dienen als de taal van de kunst, met elke tint een eigen betekenis.

Benieuwd hoe wij jouw organisatie kunnen helpen bij het communiceren van jullie visie en impact in een levendig en toegankelijk rapport? Neem dan contact met ons op voor een gesprek.