ontwerpwerk

Prinsestraat 37
2513 CA Den Haag

070 313 20 20

info@ontwerpwerk.nl

Gebruikersonderzoek en optimalisatie platform Leeroverzicht

Voor het online platform Leeroverzicht maakten wij het webdesign, ontwierpen het logo en een virtuele assistent. Een jaar na de livegang voerden wij een uitgebreid gebruikersonderzoek uit. Met de opgedane inzichten kan de website verder worden geoptimaliseerd.

Voorbeeld homepage Leeroverzicht

Overzicht in 85.000 opleidingen
Het platform sluit aan bij de ambitie Leven Lang Ontwikkelen en stimuleert werkenden en werkzoekenden om zichzelf te blijven ontwikkelen. Leeroverzicht.nl biedt het meest complete overzicht van opleidingen (publiek en privaat) en financieringsmogelijkheden en wordt steeds verder uitgebreid.

Enquête en gebruikersonderzoek
Om het platform verder te optimaliseren, wil opdrachtgever ICTU graag weten wat de gebruikerservaringen zijn. Hiervoor voerden wij een kwantitatief en kwalitatief onderzoek uit. Het eerste bestond uit een enquête onder werkzoekenden die zich oriënteren op scholingsmogelijkheden. Via een stapsgewijze campagne ontvingen we 571 enquêtereacties. Dit diende vooral voor het bepalen van de veel voorkomende doelgroepen, en het werven van kandidaten voor het kwalitatieve onderzoek. Opvallend resultaat uit het onderzoek is dat hoger opgeleiden (relatief) strenger zijn op eenvoudig taalgebruik dan middelbaar en lager opgeleiden. Mogelijk zijn zij zich meer bewust van B1 taalniveau.

Bij het kwalitatieve onderzoek hebben we 12 gebruikers van het Leeroverzicht gesproken, zowel mensen die een opleiding zoeken, als die opleidingen aanbieden. Wij vroegen hen opdrachten op de website uit te voeren. Uit de interviews zijn waardevolle inzichten gekomen. Jeroen Harkes, senior webdeveloper en UX-design specialist legt uit: “Mensen zoeken meestal niet naar een nieuwe opleiding, maar naar een nieuwe baan. Hiermee kun je rekening houden bij het optimaliseren van de virtuele assistent, zodat de filtering beter aansluit bij de bedoeling van de antwoorden van de gebruikers. Daarnaast gaat het om verbeteringen zoals het opschonen van de data, het ophelderen van de contactmogelijkheid, optimaliseren van de leesbaarheid, links maken tussen opleidingen en financieringen, en verrijking van de opleiding pagina’s om browsen te bevorderen.”

Functionele en redactionele verbeteringen
Met de uitkomsten van het onderzoek heeft  ICTU voldoende functionele en redactionele aanwijzingen in handen om de website verder te verbeteren. Samen met het ICTU werken we verder om de inzichten van het onderzoek te verwerken. Daarna doen wij samen een evaluatieonderzoek om te kijken of de aanpassingen het gewenste resultaat opleveren.

Lees ook onze case over de ontwikkeling van de site.

 

Altijd op de hoogte blijven?