ontwerpwerk

Prinsestraat 37
2513 CA Den Haag

070 313 20 20

info@ontwerpwerk.nl

Magazines die je doelgroep verrassen en verbinden

Van bladformule, advies & storytelling tot redactioneel design en periodieke vormgeving

magazines collectie ontwerpwerk

Het beste recept voor een magazine stel je samen met aandacht voor de lezers. Ontwerpwerk heeft meer dan 30 jaar ervaring met het ontwikkelen van magazines (in print en online) die het verhaal van de organisatie tot leven brengen. Van bladformules en magazine-design tot zorgvuldige opmaak van het honderdste nummer. Onze specialisten kunnen het.

Inspirerende bladformules

Een bladformule moet passen bij je organisatie, maar vooral de juiste mensen aanspreken. We ontwikkelen samen met het redactieteam een formule die de basis vormt van je (online) magazine en zorgt voor inhoudelijke richting, structuur en eenheid in tekst en vorm. Alle uitgangspunten van het magazine komen aan bod; van tone of voice tot beeldbeleid en artikelvormen. Een afwisselend bladritme geeft vaart aan het blad, maar brengt de lezer ook rust. Het resultaat? Een aantrekkelijk magazine dat elke editie verrast en mensen verbindt aan de organisatie.

Magazine design met impact

Een magazine kan een belangrijk onderdeel zijn van je communicatiestrategie. Een (relatie)magazine, personeelsblad of krant wordt pas echt inspirerend met een goed editorial design. Hierin brengen we inhoud en vorm samen in een aantrekkelijke lay-out. Met opvallende covers die de aandacht trekken van de doelgroep, een afwisseling van verdiepende artikelen, snackable content en infographics en illustraties die zorgen voor informatieoverdracht en beleving. Professioneel gemaakte magazines zorgen voor meer loyaliteit en merkbeleving. Ze dragen bij aan meer vertrouwen in je merk of organisatie en zorgen dat je doelgroep zich verbonden voelt. We realiseren zowel gedrukte bladen als online magazines die periodiek verschijnen of eenmalig. Uiteraard zorgen onze technische specialisten ervoor dat deze altijd voldoen aan alle toegankelijkheidseisen. Gedrukte uitgaves begeleiden we tot aan de mat.

Een goed magazine verrast en verbindt in een oogopslag.

Grensverleggende magazines voor TU Delft

Delft Matters

In het magazine Delft Matters lees je hoe de TU Delft community impact maakt voor een betere wereld. Als magazine-specialisten ontwierpen wij een stijl die past bij de innovatieve inhoud en alles wat in de naam besloten ligt: Delft Matters. Lees meer over dit magazine voor Delftse alumni en medewerkers in onze case Delft Matters

Pioneering Tech

Bij TU Delft zijn onderzoekers, studenten, startups, fieldlabs en anderen volop aan het pionieren. TU Delft Pioneering Tech presenteert hun verhalen op een multimediaal platform, met online artikelen, een podcast, video en magazine, gericht op beleidsmakers en beslissers bij de overheid en in het bedrijfsleven. Samen met de redactie ontwikkelden wij een visueel concept dat de pionierende geest uitademt en opvalt. Lees meer erover in onze case Pioneering Tech.

Personeelsbladen

Stadswerker voor gemeente Rotterdam

Stadswerker is hét magazine voor alle gemeenteambtenaren van Rotterdam. Wij gaven de bladformule en het blad design een makeover en adviseerden de gemeente hoe het merk ‘Stadswerker’ breder, krachtig en herkenbaar kan worden neergezet. Lees hier meer over de case Stadswerker.

Smalltalk voor Allseas

Smalltalk is hét personeelsblad van Allseas, een wereldwijd opererend offshorebedrijf. Het verbindt wereldwijd alle medewerkers met elkaar en met de organisatie, en versterkt het gevoel van trots op hun werk. Samen met het communicatieteam van Allseas hebben een nieuwe bladformule en bijpassend visueel concept ontwikkeld. Lees hier meer over de case Allseas en het personeelsblad Smalltalk.

Afbeelding
Design personeelsmagazine Allseas

Vijf10 voor Veiligheidsregio Haaglanden

Samen met redactiebureau De Nieuwe Lijn hebben wij de restyling gedaan van het personeelsblad van de Veiligheidsregio Haaglanden met de naam VIJF10. De eerste editie van het vernieuwde blad verscheen zomer 2019. Leren van elkaar, de scope van medewerkers verbreden, goed werkgeverschap en werknemerstrots versterken, zijn daarbij belangrijke thema’s. Het blad verbindt de medewerkers, die over 24 werklocaties verdeeld zijn, met elkaar en de organisatie. Tot eind juli 2023 maakten we vier keer per jaar het blad op met een afwisselende lay-out van verdiepende artikelen en persoonlijke en vakinhoudelijke content.

Magazine over kind- en jeugdonderzoek Utrecht

Universiteit Utrecht en UMC Utrecht/WKZ hebben kind- en jeugdonderzoek tot een speerpunt gemaakt. En daar zijn ze trots op. Het magazine Be real maakt dit zichtbaar. In samenwerking met Utrechtse wetenschappers, programmamanagers en wetenschapsvoorlichters ontwikkelden wij een pakkende bladformule voor deze eenmalige uitgave. Samen met een redacteur van bureau EMMA interviewden we tientallen bevlogen onderzoekers én jongeren en schreven we artikelen. Ook verzorgden wij de beeld- en eindredactie. De waardevolle inhoud, foto’s en illustraties componeerden we tot een opvallend blad design. Lees hier meer over de case Kind- en jeugdonderzoek in de picture.

Magazine voor LDE samenwerkingsverband

De Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam bundelen hun krachten en werken samen aan maatschappelijke vraagstukken. In opdracht van deze alliantie maakten wij een huisstijl en beeldmaterialen die in het verlengde liggen van de identiteit van de universiteiten en hun onderzoeken. In het eenmalige LDE magazine worden diverse voorbeelden van hun samenwerking toegelicht door middel van interviews en verhalen over gezamenlijk onderzoek in een magazine format.

Magazines voor de Rijksoverheid

Relatiemagazine ABD Blad

Het Bureau Algemene Bestuursdienst is de management development organisatie van de Rijksoverheid. Bureau ABD heeft een ontwikkelaanbod voor topambtenaren en faciliteert de werving en selectie voor deze ABD-functies. Wij maakten een aantrekkelijk relatiemagazine dat de eigen organisatie, potentiële ABD'ers en politiek en media informeert over hoe ABD'ers bijdragen aan Nederland, en hoe Bureau ABD bijdraagt aan de ontwikkeling van deze topambtenaren. Wij werkten nauw samen met De Nieuwe Lijn aan de ontwikkeling van het blad, maken deel uit van het redactieteam en zijn verantwoordelijk voor de vormgeving van elke editie. 

Personeelsmagazine Glansrijk

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakten we tot eind 2023 voor de Rijksschoonmaakorganisatie een personeelsmagazine, samen met bureau De Nieuwe Lijn. Onze creatieve specialisten ontwierpen een magazine dat schoonmaakmedewerkers informeert over de actualiteiten op de werkvloer. We zijn verantwoordelijk voor het basisontwerp van het magazine. Daarnaast verzorgden we de beeldredactie en de vormgeving van het blad dat vier keer per wordt uitgegeven.

Kracht on Tour magazine on the spot

Kracht on Tour is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om mensen bewust te maken van het belang van financiële zelfstandigheid van vrouwen. Wij ontwikkelden een projectstijl voor dit programma en maakten voor de events een magazine met power dat aansluit bij de doelstelling: vrouwen in hun kracht. Het magazine maakten we on the spot bij elk event. 

Amsterdamse Stadskrant en Kinderraad magazine

Stadskrant gemeente Amsterdam

De gemeentekrant Amsterdam komt zes keer per jaar uit, met een oplage van 500.000 exemplaren bestemd voor alle Amsterdammers. De krant verschijnt elk nummer in 7 stadsdeel-edities met content op maat per stadsdeel. Zo krijgen alle Amsterdamse huishoudens en bedrijven in 1 keer alle gemeentelijke informatie op de mat, maar lezen ze ook specifieke informatie over hun buurt. Onze magazinespecialisten vervaardigen elk nummer, inclusief de 7 stadsdeeledities, samen met de redactie in een doorlooptijd van slechts 5 werkdagen. De stadskrant verschijnt als gedrukte krant en wordt daarnaast door ons opgeleverd als volledig WCAG 2.1 AA toegankelijke pdf die je via de website van de gemeente kunt lezen.

Magazine Kinderraad

De Gemeente Amsterdam vormt ieder schooljaar een kinderraad met leerlingen van groep 7 of 8 van de basisschool. Om de bekendheid rond de kinderraad bij Amsterdamse kinderen tussen 9 en 13 jaar te vergroten heeft Ontwerpwerk, in samenwerking met Waagtaal, een visueel rijk magazine ontwikkeld om de kinderraad beter onder de aandacht van de doelgroep te krijgen. Het magazine laat kinderen kennis maken met politiek, participatie, de gemeente en hun eigen rechten. We betrokken Amsterdamse scholieren bij het ontwerpproces van het magazine. Op basis van dit gebruikersonderzoek maakten we een design dat deze doelgroep zelf het meest aantrekkelijk vindt. Het magazine verschijnt jaarlijks en roept jongeren op zelf deel te nemen aan de kinderraad.